Användningsområden

Trafficweb möjliggör för kommuner, städer, myndigheter och andra organisationer som jobbar med vägtrafikdata att samla och analysera all data i ett system. Systemet är webbaserat, stöder de flesta utrustningar på marknaden, är användarvänligt och interaktivt, vilket ger trafikingenjörer och beslutsfattare helt nya möjligheter att förstå trafiken och skapa beslutsunderlag.

Kommuner

Allt fler kommuner samlar sin trafikdata i Trafficweb. Glöm trasslet med ett system per utrustning och dåliga gränssnitt.

Städer

Med stöd för direktströmmande realtids-data ger Trafficweb staden en tydlig överblick av trafiksituationen.

Myndigheter

Optimerat för stora datamängder och väl etablerade API:er gör att Trafficweb blir en central hub i arbetet kring trafik.

Privat sektor

Delning mellan grupper gör det lätt för aktörer inom privat sektor att ta del av redan insamlad trafikdata och själva göra studier.


Förståelse och beslutsunderlag

För att skapa en bra förståelse för trafiksituationen krävs ofta en kombination av flera olika typer av mätningar. Med Trafficweb kan alla mätningar samlas i ett system vilket ger en överblick av den totala trafiksituationen. Med interaktiva rapporter som användaren själv kan anpassa är det lätt att skapa tydliga och proffsiga beslutsunderlag med några knapptryckningar.


Intelligenta transportsystem

Trafficweb är designat för att vara en central punkt för all trafikdata, även realtidsdata. Med brett stöd för sensorer och gränssnitt för realtidsdata kan du i Trafficweb hålla koll på trafiken just nu och ge andra system tillgång till datat via API:er. Vare sig det handlar om kopplingar till GIS-verktyg eller realtidsinformation på VMS-skyltar vid vägen kan Trafficweb agera central punkt för era ITS-lösningar.